Tijdens dit traject gaat men samen aan de slag met vraagstukken op het gebied van ledenwerving, publieksbereik, digitalisering, financieringsvormen, samenwerking, diversiteit en inclusie. Juist de kennis- en ervaringsuitwisseling tussen de amateurkunstgroepen zet iedereen weer op voorsprong. Men verwacht dat er veel ‘aha-momenten’ zijn, omdat nieuwe kennis van de ene amateurkunstgroep goed gebruikt kan worden in de ontwikkeling van andere amateurkunstgroepen, ongeacht met welk thema zij bezig zijn.

Ferenc van Damme van Studio Vers Bestuur zal de inspiratiesessie leiden. Ferenc is communicatiestrateeg, energetisch therapeut, dichter, participatie beleidsontwikkelaar bij Studio Vers Bestuur van de provincie Overijssel en winnaar van de Galjaard Prijs 2016 voor beste communicatie in de non-profit sector 

Naar aanleiding van deze bijeenkomst kun je uiteraard besluiten wel of niet verder mee te doen. 
Uiteraard hoopt men dat zoveel mogelijk groepen deelnemen aan de inspiratiesessie.   

Deelname is gratis. Zie voor aanmelding en meer info www.kunstcircuit.nl