De betreffende aannemer dit het regenwater loosde naar het riool, heeft dit gedaan zonder het te vragen aan de gemeente, zo schrijft het College in een raadsmededeling aan de gemeenteraad. Het betreft een lozing van 2,5 tot 3 duizend liter regenwater. In het geloosde water zijn verhoogde concentraties aangetroffen van het insectenbestrijdingsmiddelcomponent HCH (hexochloorcyclohexaan). Hoe hoog de concentratie is, deelt het college niet mee.

HCH, ook wel bekend als Lindaan, is een insecticide die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO-WHO) kankerverwekkend is.

Het water is via de riolering afgevoerd naar de waterzuivering. De aanvoer bij de zuivering bedraagt circa 1000 liter per uur waardoor er een sterk verdunde en niet schadelijke concentratie is aangekomen en verwerkt, zo stelt het college.

Meer over de milieustraat, klik hier