Toewijzing van de 6 nieuwe kavels aan de Schuurmansweg vindt plaats op basis van loting. Inschrijven kan tot en met 19 februari 2021 tot 18.00 uur. De loting staat gepland op 4 maart 2021.

Voor vragen over Het Eikendal kunt u contact opnemen met de gemeentemakelaar. Contactgegevens staan op www.heteikendal.nl/contact en op www.deventerverkoopt.nl. Op www.heteikendal.nl/zuid3 en op www.deventerverkoopt.nl/zuid3 staat alle informatie, zoals het kaveloverzicht, kavelpaspoort, de uitgiftevoorwaarden en het inschrijfformulier.