Op www.heteikendal.nl/zuid staat alle informatie, zoals het kaveloverzicht, kavelpaspoorten, de uitgiftevoorwaarden en het inschrijfformulier. 

Het Eikendal-Zuid fase 2 wordt aardgasloos aangelegd. Bouwers worden aangemoedigd een (bijna) energieneutrale woning te bouwen. Mensen die hun huis aantoonbaar (bijna) energieneutraal bouwen, beloont de gemeente met een bijdrage. 

De kavelgrootte voor een vrijstaande woning is circa 800 m2. Op Het Eikendal-Zuid fase 2 is het ook mogelijk om samen een twee-onder-één-kap villa te bouwen op een kavel vanaf circa 600 m2. De toewijzing van een kavel vindt plaats door middel van loting. Deze loting wordt gehouden op 15 maart.  

Er zijn 2 inloopavonden. Op donderdag 8 februari zijn geïnteresseerden van harte welkom met alle vragen over de uitgifte van de kavels in Het Eikendal-Zuid fase 2. Op dinsdag 20 februari is de inloopavond voornamelijk gericht op het duurzaam bouwen van een woning op het Eikendal-Zuid fase 2. 

Beide avonden vinden van 19.30 tot 21.00 uur plaats in Nieuw Roetertshof, Kerkplein 6-7 in Diepenveen. 

Voor vragen over Het Eikendal kunt u contact opnemen met de gemeentemakelaars. Contactgegevens staan op www.heteikendal.nl/contact. 

De Diepenveense villawijk Het Eikendal bestaat uit Het Eikendal-Noord en Het Eikendal-Zuid. Er zijn in Noord en Zuid nog mooie kavels beschikbaar. Meer informatie over deze kavels en de wijze van inschrijving staan op www.heteikendal.nl.