Het thema is neurostimulatie bij chronische pijn en bij blaas- en/of darmproblemen. Neurostimulatie kan bij chronische pijn bij zenuwpijn werken. Blaas- en darmproblemen waarbij neurostimulatie kan helpen, zijn het onvrijwillige verlies of juist het niet kunnen kwijtraken van urine of ontlasting.

Tijdens het inloopspreekuur zijn 2 ervaringsdeskundigen van de patiëntenvereniging aanwezig. De ervaringsdeskundigen putten met betrekking tot neurostimulatie uit eigen ervaring en die van lotgenoten. Zij kunnen u informeren over deze nog relatief onbekende behandelmethode. Het inloopuur is van 10:00 – 12:00 uur. U kunt op elk moment binnen lopen. Iedereen is van harte welkom. U vindt ons op route 250 in het Deventer Ziekenhuis. Voor meer informatie kunnen u zich richten tot het secretariaat van de PVVN via 088-7306800 of via www.pvvn.nl.