Belangstellenden kunnen van 18.00 tot 19.30 uur de inloopbijeenkomst bezoeken in manege ’t Ruiterkamp Bathmen, Koekendijk 20 in Bathmen.

In de periode van vrijdag 4 oktober 19.00 uur tot maan-
dag 14 oktober 7.00 uur is de N344 tussen kruispunt Bathmenseweg-Holterweg tot aan de bebouwde kom van Holten afgesloten voor al het verkeer. Die week wordt er dag en nacht gewerkt.

Door de korte afsluiting van de weg en het naastgelegen fietspad is de hinder voor de omgeving en de wegge-
bruikers tot een minimum beperkt. Het doorgaande verkeer wordt met borden omgeleid. De omleidings-
routes lopen via de Spitdijk in Bathmen en N332 nabij Holten. Fietsers worden omgeleid via de overzijde van
de weg.

Aanwonenden en bedrijven blijven zo veel mogelijk bereikbaar. De aannemer maakt hierover afspraken met bewoners en ondernemers. Kijk voor meer informatie:
/www.overijssel.nl/n344-oudemolen