Om te verkennen in welke gebieden de meeste initiatieven aanwezig zijn om in samenwerkingsverband te werken aan langdurig landschapsbeheer is de netwerkorganisatie Salland Deal op zoek naar initiatieven die zorg dragen voor het behoud van het Sallandse landschap. Dit kan zijn door het onderhoud van landschapselementen, het aanleggen van landschapselementen of door het co-financieren van het onderhoud. Een inventarisatie van initiatieven moet eind februari leiden tot een keuze in twee pilotgebieden. In deze pilotgebieden gaan we dit voorjaar aan de slag om ‘groene’ initiatieven te verbinden en te versterken.

Bent u betrokken bij een initiatief en lijkt u het gaaf om in samenwerking met de Salland Deal op zoek te gaan naar nieuwe inkomstenbronnen en samenwerkingsverbanden om landschapsbeheer in de toekomst te kunnen verzekeren? Meld uw initiatief dan vóór 25 februari via
www.kostbaarsalland.nl aan voor het project ‘Landschapsbeheer 2.0 Salland’ en maak kans op dat uw ‘groene’ initiatief ondersteund wordt.