POWER is een (vrijwilligers)project voor senioren die elkaar willen inspireren om het ouder worden op een positieve manier te beleven. Deelnemers wisselen ervaringen uit over het ouder worden (en zijn) en gaan actief aan de slag met hun toekomstplannen. Voor het ouder worden zijn geen algemene regels, wel gemeenschappelijke vragen: Wat wil ik? Wat kan ik? Met wie voel ik mij verbonden? Waar wil ik me voor inzetten?  

Workshops 

In oktober begint eerste serie POWER-workshops. Deze worden begeleid door enthousiaste, geschoolde vrijwilligers van het Gilde. Zij reiken thema’s en werkvormen aan, zorgen voor een prettige sfeer en maken ruimte voor persoonlijke verhalen en ideeën van deelnemers. De workshops vinden plaats op vijf dinsdagochtenden van 14.00 tot 17.00 uur ( 2,16 en 30 oktober, 13 en 27 november). 

Vervolg 

De workshops worden voor het eerst gehouden in Deventer, inmiddels de 19e stad waar Power actief wordt. De ervaring elders leert dat deelnemers aan POWER variëren in leeftijd van 55 tot 80 jaar. Voor veel deelnemers waren de workshops de opstap naar een vervolgactiviteit. Met elkaar ontwikkelde men o.a. een kookclub, wandeltochten uitzetten, een gezellige praatgroep, een filmkring; een groepje verdiept zich in gezonde voeding enz.  

De projectgroep brengt deze initiatieven bij elkaar in lokale netwerkbijeenkomsten.  

Belangstellenden voor de informatiebijeenkomst op 4 september en de workshops kunnen zich aanmelden via de website van Gilde Deventer: www.gildedeventer.nl 

Wie eerst meer informatie wil kan contact opnemen met Joke, projectsecretaris: power@gildedeventer.nl of 06 348 949 12.