Tijdens de informatieavonden staan de globale planning, de werkzaamheden en de mogelijke hinder op de agenda. U kunt de tracékaart bekijken. Aan de medewerkers van Rijkswaterstaat en Heijmans kunt u vragen stellen over het ontwerp en de uitvoering van de wegverbreding. 

U kunt op elk tijdstip binnenlopen. Aanmelden voor de inloopbijeenkomst is niet nodig. 

Gemeentehuis Rijssen-Holten 

Op dinsdag 22 januari bent u welkom in het gemeentehuis van Rijssen-Holten, aan Schild 1 in Rijssen. De inloopavond is van 19.00 tot 21.00 uur. 

Gemeentehuis Voorst 

In het gemeentehuis van Voorst bent u welkom op donderdag 24 januari. Van 19.00 tot 21.00 uur is de inloopavond aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello. 

Voorbereidende werkzaamheden 

De voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding snelweg A1 Apeldoorn – Azelo vinden plaats in februari/maart 2019. Er worden dan bomen gekapt. Kabels en leidingen worden verlegd en aangelegd. 

Vanaf mei 2019 beginnen de werkzaamheden op de snelweg A1. Die duren tot het najaar 2020. Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat