Het plaatsen van zonnepanelen op daken van woonhuizen past in de strategie om de elektriciteitsopwekking te verduurzamen. Maar niet ieder dak is geschikt voor zonnepanelen (noordligging, beschaduwing, dakconstructie). Daar is een oplossing voor! In de omgeving van Bathmen zijn een groot aantal daken van landbouwschuren die perfect op het zuiden liggen, niet beschaduwd zijn en dus ideaal geschikt zijn voor het leggen van zonnepanelen. Op die manier kan de energie voor burgers opgewekt worden op de daken van boeren. De overheid stimuleert die gedachte.

Stimulering van dergelijke projecten is mogelijk op voorwaarde dat de opgewekte energie en de gebruikers van de energie uit dezelfde postcoderoos komen. Een postcoderoos is een gebied van aaneengesloten postcodes, alle grenzend aan één postcode die het “hart” van de roos is.

De coöperatie Noaber-Energie is een energiecoö-peratie, opgezet voor en door boeren en burgers in Bathmen en omgeving. Per dak wordt ongeveer 60000 kWh per jaar opgewekt. Een huishouden gebruikt ongeveer 3000 kWh en per dak kunnen dus 20 huishoudens hun stroomgebruik geheel verduurzamen!

I.v.m. de coronacrisis wil men graag dat iedereen zich van te voren opgeeft per email info@noaber-energie.nl. Doet u s.v.p. eerst de Covid-19 gezondheidscheck op https://noaber-energie.nl/waarom/.