Voor het houden van herdenkingsbijeenkomsten bij het Indië Monument is de Stichting uitsluitend afhankelijk van donaties. Om de komende herdenkingen ook weer mogelijk te maken doen zij een dringend doch vriendelijk verzoek aan u om hen te blijven ondersteunen . 

Wilt u dat de organisatie elk jaar gewoon doorgaat met deze herdenkingen? Dan kunt u een bijdrage doen op banknummer NL 44 RABO 0131632337 t.n.v. de Stichting Indië Monument Deventer. Ook kunt u als persoon, zoals de jongeren, mee werken aan het programma. U kunt hiervoor contact nemen met bestuurdlid Ton Keulemans mail: t.keulemans@gmail.com