Gerben Visser, landschapsbeheerder, spreekt van een win-win situatie: ’Een groot deel van het productiebos in de Oostermaet staat in ons bosbeheerplan al aangemerkt om te worden omgevormd. Dat gaat natuurlijk niet in een keer. Bomen die geschikt zijn worden gerooid voor de houtoogst en zo langzaam maar zeker wordt er bij het beoogde gedeelte over gegaan naar loofbos. We planten nieuwe soorten aan zoals hazelaar, haagbeuk en wilde kers om een mooi divers beeld te creëren en het water beter op te vangen. Daarnaast planten we ook veel Lindes in andere gebieden van het IJssellandschap, die zijn weer heel aantrekkelijk voor hommels en bijen’.  
  
Het programma ZON is in het leven geroepen omdat als gevolg van de klimaatveranderingen er steeds vaker periodes van droogte voorkomen. Afgelopen zomer was hier uiteraard een levendig voorbeeld van. Het wordt steeds belangrijker om het water goed vast te kunnen houden. Tijdens natte periodes valt er in korte tijd veel regenwater, waardoor ook de goede afvoer van al dat water belangrijk is. Loofbomen zijn hiervoor geschikter dan naaldbomen. De meerderheid van de naaldbomen verliezen hun naalden niet en blijven in de winter door verdampen. Terwijl de loofbomen, die hun bladeren wél verliezen het water heel goed afvoeren via de stam, de grond in. Daarnaast zijn loofbomen ook goed voor de biodiversiteit.  
 
Eind januari was de houtvester klaar in de Oostermaet. Het hout ligt in stapels langs de Oerdijk om opgehaald te worden. Nu kan het aanplanten beginnen. Dat heeft wel wat haast want voor ca. eind maart zijn de omstandigheden voor de nieuwe aanplant het meest ideaal. Het planten doet IJssellandschap grotendeels zelf met medewerking van onze groene vrijwilligers. Ook een handje meehelpen als vrijwilliger? Kijk op de website www.ijssellandschap.nl