De tentoonstelling laat de bezoeker kennis maken met de collectie Knecht-Drenth dat de ontwikkeling van een veranderend Nederlands landschap in de 20e eeuw op een indrukwekkende wijze toont. Het kunstenaarsduo PolakVanBekkum heeft een kunstzinnige variant op dit thema ontwikkeld in de kelder van De Waag. 

Op drift maakt deel uit van de IJsselbiënnale, een internationale kunstroute langs de IJssel. De tentoonstelling slaat een brug tussen de traditionele schilderkunst en de eigentijdse kunst die daar centraal staat. De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met het Kunstenlab. 

Collectie Knecht-Drenth In 2003 schonk het echtpaar Tijmen Knecht en Hélène Drenth een verzameling van 746 schilderijen, prenten en tekeningen aan Deventer. De collectie bestaat uit klassieke Nederlandse landschappen en verbeeldingen van stedenschoon uit de moderne tijd. “De bedoeling van het echtpaar was om met deze verzameling de grote veranderingen van het Nederlandse landschap vanaf 19e eeuw in beeld te brengen,” vertelt tentoonstellingsmaker Johan Akkerman. “Met de presentatie van de collectie Knecht-Drenth vanuit het thema sporen in het landschap en met de inbreng van het kunstenaarsduo PolakVanBekkum hebben we een prachtige aansluiting gevonden op de IJsselbiënnale, die medio juni van start gaat.” Kunstenaarsduo PolakVanBekkum De collectie Knecht-Drenth biedt veel aanknopingspunten voor kunstenaarsduo PolakVanBekkum. Sporen in het landschap is bij dit Amsterdamse duo een terugkerend thema. Zij kregen de vraag een selectie te maken uit de collectie en te reageren met een nieuw, eigen werk op het hedendaagse landschap en het actuele IJsselbiënnale-thema Tij, Tijd en Tijdelijkheid waarmee opnieuw de impact van klimaatverandering op het landschap van de IJsselvallei onder de loep wordt genomen.

Om Museum De Waag te bezoeken dient men vooraf een tijdslot te reserveren via www.museumdewaag.nl/reserveren.