Gemalen ijsvrij 

Om te kunnen malen, moeten de gemalen ijsvrij zijn. Gemalen die zijn vastgevroren, worden vanaf vandaag weer ijsvrij gemaakt. Daarnaast worden ook de stuwen weer beweegbaar gemaakt.  

Voorzichtig 

Het waterschap gaat voorzichtig te werk met het opstarten van de gemalen. Te snel afvoeren van water, kan schade aanbrengen aan oevers en kaden door aanhangend ijs. Hierop worden extra inspecties uitgevoerd. 

IJs wordt onbetrouwbaar 

De ijsdikte op meren, sloten, vaarten en kanalen neemt nu snel af. Daardoor wordt het ijs onbetrouwbaar. Door de bemaling ontstaat er stroming onder het ijs. Hierdoor ontstaan zwakke plekken  die niet duidelijk zichtbaar zijn.  

Niet meer op het ijs 

De komende dagen wordt er geen vorst van betekenis meer verwacht. Het waterschap adviseert  iedereen om niet meer het ijs op te gaan. Nu de vorst verdwijnt, is het afvoeren van het water de eerste prioriteit om wateroverlast te voorkomen.