De cursisten hebben hun EHBO-certificaat behaald in de cursus van in totaal tien lessenaangeboden door Veiligheidsregio IJsselland, onderdeel GHOR. De GHOR werkte hierbij samen met het Nederlandse Rode Kruis en de Oogvereniging West Overijssel Veluwe.  

Hoewel het meer tijd vergt om bepaalde handelingen aan te leren en de leerstof met meer hulpmiddelen wordt aangeboden, is tijdens deze cursus gebleken dat de cursisten uitstekend in staat zijn eerste hulp te verlenen. “Sterker nog”, aldus Norbert Bosman, teamleider GHOR bij Veiligheidsregio IJsselland, “het viel op dat deze cursisten vaak veel beter luisterden naar wat de oefenslachtoffers eigenlijk zeiden. Daardoor kwamen zij vaak net zo snel, en soms zelfs sneller tot de juiste conclusies als cursisten die wel goed kunnen zien.”  

De cursus EHBO voor mensen met een visuele beperking past in de ambitie van Veiligheidsregio IJsselland om inwoners te versterken in hun vermogen om in noodsituaties zichzelf en anderen te helpen. Andere activiteiten in dit verband zijn bijvoorbeeld workshops levensreddend handelenen voorlichting op middelbare scholen en aan zelfstandig thuiswonende ouderen.