Soms lukt het ouders niet meer er samen uit te komen, doordat de verhoudingen na de scheiding door  het emotionele proces zo ingewikkeld ligt. Het kind is daarvan dan de dupe en kan klem komen te zitten in een loyaliteitsconflict. Risicofactor is dan dat schoolprestaties snel achteruit gaan en er ontstaan niet zelden gedragsproblemen. Bovendien hebben deze kinderen vaak meer moeite om sociale relaties aan te gaan. 

Humanitas heeft in april 2014 het initiatief genomen tot een Begeleide Omgangsregeling (BOR). We zoeken de samenwerking met partners in de jeugdzorg, maatschappelijk werk, sociale teams, Centra voor Jeugd en Gezin, rechtbanken, advocatuur en de Raad voor de Kinderbescherming. Zo wordt expertise en ervaring gedeeld. Doel is dat ouders zelf tot een omgangsregeling komen. Getrainde vrijwilligers en een deskundige coördinator begeleiden de gescheiden ouders bij het opbouwen van de omgang en werken samen toe naar het doel van een zelfstandige omgangsregeling. Daarbij staat het belang van het kind centraal en worden de mogelijkheden van de ouders in acht genomen. 

Bij BOR Humanitas is er sprake van een praktisch, laagdrempelig neutraal aanbod door een levenservaren, getrainde en gemotiveerde vrijwilliger. Deze wordt ondersteund door een professionele coördinator. Er  wordt niet aan derden gerapporteerd. 

Na een intensieve training worden de vrijwilligers door de coördinator gekoppeld en werken ze op basis van gelijkwaardigheid met ouders en kinderen. Ouders kunnen een aanvraag indienen om ondersteuning te krijgen bij de omgangsregeling .De begeleiding duurt in principe drie tot maximaal zes maanden. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Inwoners van Deventer en omliggende plaatsen, die belangstelling hebben om een opleiding tot BOR-vrijwilliger te volgen, kunnen contact opnemen met coördinator Tenny Staal. 

Zij is te bereiken op: 06 – 207 57 648. U kunt haar ook mailen: t.staal@humanitas.nl