De bouw, de installatie, het technisch mkb vraagt zich af, waar vinden we mensen met gouden handen” Dat vereist een andere aanpak, maar levert ook meteen de vraag op: ‘Wat is nodige om kwetsbare groepen kansen te bieden in deze markt die flexibiliteit en wendbaarheid vraagt? 

De ChristenUnie waardeert buitengewoon de inzet van Gedeputeerde Staten met het 1000-kansen plan voor die groepen waaronder de 50 plusser. Het is een ‘inhumane desinvestering’ als je moet vaststellen dat ouderen van 50-plus geen kans meer hebben op de arbeidsmarkt, omdat er onvoldoende inzet wordt gepleegd op bijscholing, opscholing, training on the job en Live Long Leren. Met training op de bedrijfsvloer zelf. Een 50 plusser zonder baan is een desinvestering in Human Capital.  Een desinvestering van 15 jaar. Machines zijn in die tijd al twee keer vervangen! Mag een mens dan ook wat kosten?  Het besparen van een bijstandsuitkering etc. levert als snel een kleine 20.000  jaar op  en voor die 15 jaar 255.000 euro. Er valt veel te verdienen door te investeren in scholen en opscholen van medewerkers. Maar het is ook gewoon een maatschappelijke plicht. Menselijk kapitaal laat je niet links liggen, aldus de CrhistenUnie.