Het Leger des Heils werkt samen met andere maatschappelijke organisaties om mensen in de prostitutie te ondersteunen. In deze tijd blijkt dat meer dan ooit noodzakelijk te zijn.  

Huiskamer spreekuur 

In het korpsgebouw op de Rijkmanstraat 26 van het Leger des Heils in Deventer, is vanaf 1 juni, op elke dinsdag- en donderdagmiddag een huiskamer-spreekuur voor mensen die werken in de prostitutie. Dit is bestemd voor mensen die werken in seksclubs, massagesalons, escort of op welke wijze dan ook, in de regio Deventer en omgeving.  Hier kunnen zij op afspraak terecht met al hun vragen. Ook een telefonisch consult is mogelijk. We denken mee, bieden hulp en verwijzen door. Het Leger des Heils heeft een landelijk netwerk en werkt onder de naam ‘LIV in Connection’ samen met het Scharlaken Koord, Terwille, Kadera en Stichting De Kern. 

Het spreekuur vindt plaats op elke dinsdag en donderdag tussen 16.00 en 19.00 uur. Men kan een afspraak maken, ook voor een telefonisch consult. Meer informatie en de contactgegevens zijn te vinden op de volgende website: http://www.legerdesheils.nl/korpsdeventer/esperanza