In Overijssel is er een grote ontevredenheid bij huiseigenaren over de betrokkenheid van omwonenden bij grote ruimtelijke ontwikkelingen. 70% van de huiseigenaren vinden dat ze te laat bij deze ontwikkelingen worden betrokken. Verder vindt 88% van de huiseigenaren van Overijssel, dat de provincie het collectief bezit van zonnepanelen en windmolens moet stimuleren. Zoals bijvoorbeeld het meedelen in de opbrengsten van de energieopwekking of mede-eigenaarschap.

Ook is 80% van mening dat burgers ondersteund moeten worden bij het verwijderen van asbest in daken en dat er meer starterswoningen gebouwd moeten worden. Een ander belangrijk punt voor de huiseigenaren zijn provinciale subsidies voor energiebesparingen.