De scholen die na beoordeling door een deskundigenpanel in de finale staan zijn:

•      OBS de Rythmeen, Bathmen

•      OBS De Bonte Stegge, Dalfsen

•      Basisschool De Es, Hellendoorn

•      OBS De Hovenschool, Deventer

•      Kindcentrum Immanuël, Steenwijkerwold

•      Basisschool de Mirt, Kampen

•      CNBS De Wegwijzer, Schuinesloot

•      ICB WereldWijzer, Deventer

•      KBS de Polhaar, Dalfsen

•      Basisschool Jan Barbierschool, Hellendoorn

Gezondheid en welzijn

Groen is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarom wil de provincie Overijssel meer groen stimuleren in het dagelijkse leven van alle inwoners in Overijssel. In het bijzonder wil de provincie kinderen meer in aanraking brengen met het groen. Waar kan dit beter dan op het eigen schoolplein! Groen speelt immers een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen.

Meer informatie over Groen! Groener! Groenst! prijsvraag ‘Het groenste schoolplein van Overijssel’ is te vinden op:https://www.jijenoverijssel.nl/6911/het-groenste-schoolplein-van-overijssel