In een bestemmingsplan staat wat je mag doen op een bepaalde plek. Het biedt duidelijkheid aan de eigenaar maar ook aan de omgeving. Naast het samenvoegen van de bestemmingsplannen in het plan ‘Deventer, stad en dorpen’, zijn diverse verordeningen gebundeld in de Verordening fysieke leefomgeving.

Voorloper

Dit bestemmingsplan is een voorloper van wat in de nieuwe Omgevingswet, het omgevingsplan heet.  Deventer is één van de gemeenten die voorop lopen en nu al experimenteren met de nieuwe Omgevingswet, die per 2021 in werking treedt. In 2012 stelde de gemeenteraad al één bestemmingsplan vast voor het buitengebied. 

“We maken hiermee een flinke stap in het vereenvoudigen van regels en het verbeteren van de dienstverlening voor inwoners en ondernemers. In één digitaal overzicht is precies duidelijk wat ergens de mogelijkheden zijn.“ Aldus wethouder Liesbeth Grijsen.

Het bestemmingsplan en de verordeningen worden zes weken ter inzage geleden. Wanneer wordt binnenkort bekend gemaakt. Iedereen heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Er zullen diverse avonden voor inspraak worden aangekondigd.