Het college neemt de voorstellen over en voert ze op korte termijn in. De werkgroep bestond uit een vertegenwoordiger van de dierenbescherming, een hondentrainer, een dierenarts, een hondengeleider van politie en de gemeente (toezicht en veiligheid).  

Er komt onder andere actieve informatievoorziening voor (potentiele) eigenaren van honden over het houden van een hond en de daarbij behorende verantwoordelijkheden en geldende wet- en regelgeving. Een kleine kennistest maakt er deel van uit.  

De informatie geeft duidelijkheid aan hondeneigenaren, maar ook aan slachtoffers over handhaving als een hond overlast of onveiligheid veroorzaakt. Meldingen van incidenten bij gemeente of politie worden voortaan volgens het nieuwe protocol afgehandeld. Opgelegde geboden – zoals een muilkorfplicht – worden voortaan actief gecontroleerd door de gemeente.