Hoe ziet het onderwijs op het voortgezet onderwijs eruit vanaf 2 juni?

 • Scholen zorgen zelf voor de praktische invulling van de opening, daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan.
 • Scholen geven alle leerlingen fysiek onderwijs. Het is niet de bedoeling dat dit wordt beperkt tot een mentoruur en een paar toetsen.
 • Leerlingen onderling, leerlingen en onderwijspersoneel en onderwijspersoneel onderling moeten altijd 1,5 meter afstand houden. Dat betekent ook dat in praktijk niet alle leerlingen tegelijk op school zijn.
 • Er mag tot het einde van het schooljaar alleen buiten sportles worden gegeven. Het is dus niet toegestaan om binnen (in een gymzaal of sporthal) les te geven.
 • De onderwijstijd wordt zo over de dagen verdeeld dat het aantal vervoersbewegingen zo beperkt mogelijk is.
 • Het openbaar vervoer mag niet overbelast raken. Dus leerlingen komen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school. De VO-raad en regionale vervoerders maken afspraken over speciaal vervoer voor leerlingen die meer dan 8 kilometer van school wonen en van het openbaar vervoer afhankelijk zijn.
 • De centrale examens gaan niet door, het schoolexamen is de basis voor het diploma.
 • De uitslagbepaling en diplomering gaan dit schooljaar anders dan normaal, daardoor bestaat er een risico op bezwaren en eventueel geschillen met een leerling over de uitslag en diplomering.

 

Hoe ziet het onderwijs op het voortgezet speciaal onderwijs eruit vanaf 2 juni?

 • In het voortgezet speciaal onderwijs bewaren leerlingen en personeel, net als in het reguliere voortgezet onderwijs, 1,5 meter afstand. Dit zal niet altijd mogelijk zijn bij deze groep leerlingen, daarom wordt deze afstand in de school zo veel als mogelijk gehandhaafd.
 • De risico’s zijn volgens de deskundigen beperkt, omdat het meestal kleinere scholen zijn en de voorzorgsmaatregelen en hygiëne-afspraken goed worden opgevolgd.
 • In het voortgezet speciaal onderwijs is het nog belangrijker dat risicogroepen extra voorzichtig zijn en dat mensen met klachten thuis blijven.
 • In het leerlingenvervoer voor het voortgezet speciaal onderwijs houden chauffeurs, leerlingen, ouders en scholen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Ook hier geldt dat dit niet altijd mogelijk zal zijn bij deze groep leerlingen.