Vanuit deze positie ‘tussen staat en straat’ is Natuur en Milieu Overijssel gestart met een serie Bijpraatsessies. Ignace Schops schetste, aan het begin van zijn verhaal, de actuele stand van zaken rond klimaatverandering.

Inhoudelijk werd deze Bijpraatsessie door de meeste mensen heel verhelderend en inspirerend gevonden. De samenhang tussen natuur en klimaat was goed in beeld gebracht, en dat was voor velen de eerste keer.

Op organisatorisch vlak ging er veel goed, maar er worden ook verbeteringspunten gemaakt vanuit de organisatoren. Het centrale idee van de Bijpraatsessies, uitwisseling van kennis en ervaring ‘tussen staat en straat’, kwam goed uit de verf. Mede door de informele setting en de diversiteit aan achtergronden bij alle aanwezigen.