Baggerwerkzaamheden 

De afgelopen jaren bleek bij laag water dat het ponton van het veerpontje op de schuine bodem rustte en daarom bij golfslag niet recht en niet veilig lag. De locatie uitdiepen was de voor de hand liggende oplossing. Maar bij laag water werd er ook een grote hoeveelheid archeologische vondsten langs de kade aangetroffen. Daarom is besloten om de baggerwerkzaamheden in de IJssel te laten begeleiden door archeologen van Archeologie Deventer. Eind januari van dit jaar hebben deze werkzaamheden plaatsgevonden. Na het baggeren is de grond dat is opgegraven gezeefd, om de grote én de kleine objecten te vinden. 

Lezing

Op donderdag 27 februari vindt hierover een lezing plaats in het Auditorium van het Stadhuis in Deventer. De lezing begint om 20.00 uur en duurt ruim een uur. Archeologen van de gemeente Deventer, Bart Vermeulen en Emile Mittendorff, komen dan hierover vertellen. De toegang is gratis en reserveren is niet mogelijk. Er zijn 100 plaatsen beschikbaar.

Lezingenreeks 

De lezing vindt plaats in de historische lezingenreeks van negen lezingen in het seizoen 2019-2020. De geschiedenis van Deventer staat hierin centraal. Vaak wordt aangehaakt op een actueel thema, bijvoorbeeld een recente archeologische opgraving, een nieuwverworven aanwinst voor de erfgoedcollectie of een actuele tentoonstelling waarin de geschiedenis van Deventer centraal staat.