Het Grote Kerkhof is sinds begin dit jaar autovrij en er zijn verschillende initiatieven gestart om ideeën op te doen voor het herinrichten van het plein. Maar wat is het verhaal van het Grote Kerkhof? In het eerste deel van de lezing ging  archeoloog Gavin Williams (ADC ArcheoProjecten) in op het grootschalige archeologisch onderzoek dat in Oldenzaal is uitgevoerd rond de St. Plechelmuskerk. Ook hier speelde de discussie hoe het plein opnieuw in te richten. Het tweede deel van de avond werd ingevuld door Deventer archeologe Marieke van der Wal, zij vertelde  over het Grote Kerkhof, het begraven in de stad en de ontwikkelingen die het plein doormaakte.  

St. Plechelmuskerk te Oldenzaal
Het archeologische onderzoek rond de St. Plechelmuskerk in Oldenzaal is uitgevoerd in 2011-2012. Gavin Williams zal tijdens deze lezing in gaan op de resultaten van de daar aangetroffen grondsporen, funderingsresten en begravingen. Bij dit onderzoek zijn bijna 3.000 skeletten opgegraven. Deze dateren van de 8ste tot aan de 19de eeuw. Daarbij zijn een aantal bijzondere begravingen aangetroffen, waaronder een massagraf uit de 14de eeuw (de periode van de eerste pestepidemie). Tijdens het onderzoek zijn ter hoogte van de huidige kerktoren resten van (mogelijk) het oudste kerkgebouw van de St. Plechelmuskerk aangetroffen. Ook zijn sporen van oudere houten gebouwen gevonden, daterend uit de 8ste /9de eeuw.  

Het Grote Kerkhof in Deventer 
Het Grote Kerkhof was van de 9de tot de 18de eeuw in gebruik als de grootste begraafplaats van Deventer. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat hier in de afgelopen decennia regelmatig skeletten zijn aangetroffen. Vaak zijn deze vondsten nauwelijks beschreven, hierdoor is maar weinig bekend over de ontwikkeling van het Grote Kerkhof. Uitzondering is de opgraving in 2007 voor het bordes van het stadhuis en de onderzoeken bij de plaatsing van twee ondergrondse vuilcontainers op het plein in 2011 en 2012. In de kleine bouwputten zijn tientallen skeletten aangetroffen. De lichamen werden hier tussen de 10de en 15de eeuw begraven in houten kisten en stenen sarcofagen.  

Gavin Williams
Gavin Williams is senior archeoloog bij ADC ArcheoProjecten en werkt al 23 jaar in de Nederlandse commerciële archeologie. Hij heeft meerdere middeleeuwse grafvelden opgegraven, onder meer als senior archeoloog en projectleider bij de opgraving rond de St. Plechelmuskerk in Oldenzaal.  

Marieke van der Wal
Marieke van der Wal is senior archeoloog bij Archeologie Deventer. Vanaf 2008 werkt zij voor de gemeente Deventer en is gespecialiseerd in fysische antropologie, het onderzoek naar menselijk botmateriaal.