De motie met de oproep werd ingediend door D66, met steun van GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en Deventer Sociaal. Deventer wil, nu er een wereldwijde discussie is ontstaan over racisme, ook iets doen aan de racisme in Deventer.

Er wordt gevraagd om een verkenning, maar Jan Schuring (D66) zei gisteravond: “Ga niet een half jaar aan de slag met een verfijningsonderzoek, als we nu al weten welke objecten het betreft. Ga daar nu mee aan de slag, maar hou ook de ruimte om de komende tijd bij andere objecten opnieuw hier naar te kijken.”