In deze lastige periode door het coronavirus ziet het leven er voor veel mensen anders uit dan normaal, zo ook voor alle mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme en hun naasten. Gelukkig kunnen zij elkaar weer in levende lijve gaan ontmoeten in het lokale Parkinson Café.

Muziektherapie

Op woensdag 9 september start het café met het thema Muziektherapie voor mensen met Parkinson(isme) onder leiding van Dr. Monique van Bruggen-Rufi. Zij is muziektherapeute en docente aan de Muziektherapie-opleiding van ArtEZ in Enschede. 

Bij muziektherapie wordt gebruik gemaakt van de bijzondere eigenschappen en effecten van muziek. Zo bevordert het ritme in muziek bewegingen en spraak, terwijl klanken en melodie een veilig en warm klimaat scheppen, onrust en stress verminderen, en contact bevorderen. Hier hebben mensen met Parkinson vaak veel baat bij. 

Aanmelden

Je kan je voor 1 september aanmelden via info@parkinsoncafedeventer.nl of 06-10863396.