Bezoek aan mijn buren

Het boek is een vervolg op het boek ‘Het MER-model voor interculturele communicatie’ dat twee jaar geleden verscheen. ‘Bezoek aan mijn buren’ is een voortzetting hiervan, maar dan veel meer met het accent op de praktijk van de relaties tussen autochtone Nederlanders en migranten in achtergestelde buurten. Met financiering van de Stichting Raster in Deventer en van de provincie Noord-Brabant.

In Tilburg en Dongen hebben in totaal 110 gezinnen, die elkaar niet of nauwelijks kenden, elkaar thuis ontmoet. In dit boek gaat het om waarmee en hoe de auteur als uitvoerend projectleider die ontmoetingen in de achtergestelde buurten tot stand heeft gebracht.

Auteur

Sami Savrun Inal (geboren 10 januari 1947 te Ceyhan, Turkije) studeerde in 1970 af in Landbouwwetenschappen aan de Universiteit van Ankara/Turkije. Hij werkte in de jaren zeventig op de afdeling Kunstmest bij het ministerie van Landbouw in Ankara. Zijn laatste functie was daar unitmanager. Hij was profbasketballer en coach in de eredivisie. In 1981 heeft hij zich gevestigd in Nederland. In de periode 1983- 1991 was hij als buurtmigrantenwerker werkzaam bij de Stichting Raster Groep in Deventer. Vanaf begin 2012 is Inal gepensioneerd.

Meer informatie en bestellen kan via de website van boekscout.