In deze tijd is voor veel mensen hulp harder nodig dan ooit. Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Het Leger des Heils zet daarom alles op alles om, soms op creatieve manieren, zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden. Zo zijn er bijvoorbeeld digitale ‘koffie-uurtjes’ ontstaan. Ook belt de organisatie met hun bezoekers: hoe gaat het met ze, zorgen ze goed voor zichzelf, kan de organisatie ze ergens bij helpen? Want volgens het Leger des Heils is juist nu de behoefte aan contact en directe hulp enorm groot.

Het Leger des Heils heeft door heel Nederland zo’n honderd buurthuiskamers die bedoeld zijn voor de directe omgeving en die toegankelijk zijn voor iedereen. Mensen kunnen er terecht voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding. In steeds meer locaties wordt ook schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten.

Het doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Zeker voor mensen met minder bestedingsruimte is zo’n locatie vaak een vangnet. In deze buurthuiskamers kunnen buurtbewoners elkaar bovendien leren kennen, waardoor gewerkt wordt aan hun sociale netwerk en bovendien de buurt wordt versterkt.

Het overgrote deel van deze buurthuiskamers is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties. Het Leger des Heils organiseert daarom een landelijke collecteweek, dit jaar van 23 tot en met 28 november. De hulp van vrijwilligers is daarbij heel hard nodig. Want samenleven doe je niet alleen. Wilt u zich aanmelden voor de collecteweek? Dat kan via www.legerdesheils.nl/collecte.