Het ei werd om 15.11 uur gemeld en is zoals gebruikelijk door een medewerker van Landschap Overijssel gecontroleerd. Hierbij is vastgesteld dat het om een vers kievitsei gaat. Met de vondst van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen nu ook in Overijssel echt begonnen! Vrijwilligers trekken vanaf nu tot half juni het land in om op percelen waar landbewerkingen plaats vinden nesten te zoeken en deze in samenwerking met boeren te beschermen.  

Voor weidevogels zoals de kievit heeft ons land een grote verantwoordelijkheid. Zo broeden elk jaar circa 200.000 broedparen van kieviten in ons land, zo’n 25% van de Europese populatie. Op grasland lopen nesten risico als gevolg van landbouwactiviteiten als bemesten of maaien. Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding tijdens het voorjaar. Bescherming door vrijwilligers en boeren is daarom ook hard nodig.

Wil je zelf ook aan de slag als Weidewachter om vogels van het boerenland actief te beschermen? Landschap Overijssel geeft op donderdagavond 20 maart met een tweedelige cursus voor nieuwe Weidewachters in Zwartsluis. Kijk voor meer informatie over deze cursus op kennisrijk.landschapoverijssel.nl