Deelnemers aan het onderzoek worden via loting ingedeeld in de controlegroep of studiegroep. De controlegroep zal behandeld worden volgens het standaard beleid voor COPD patiënten en blijft de reguliere zorg ontvangen.

De andere groep betreft de studiegroep. Voor patiënten in deze groep wordt er naast de standaard zorg ook telemonitoring ingezet. Dit houdt in dat de patiënt gewicht, zuurstofsaturatie, hartslag en symptomen met behulp van een applicatie op de telefoon of tablet één keer per week thuis meet, zodat de verpleegkundigen deze meetgegevens kunnen volgen. Wanneer deze waarden afwijken, neemt de verpleegkundige via video contact op met de patiënt om afwijkingen te bespreken. 

Bent u COPD patiënt en onder behandeling in het Deventer Ziekenhuis? Dan nodigt het ziekenhuis u graag uit om aan dit onderzoek deel te nemen!  

Stuurt u hiervoor een mail naar onderzoekcopd@dz.nl, dan neemt men zo spoedig mogelijk contact met u op. Heeft u vragen over het onderzoek? Ook voor aanvullende informatie kunt u mailen naar onderzoekcopd@dz.nl.