75 jaar vrijheid
In het boek Diepenveen 1940-1945. In de schaduw van het geweld dat verleden jaar in het kader van het vieren van 75 jaar vrijheid is uitgegeven, werd al melding gemaakt van Vertregt als verzetsman maar veel was er toen niet over hem bekend. Dat veranderde toen zijn dochter na het verschijnen van het boek contact zocht met de Historische Vereniging. Het werd duidelijk dat er behalve een dochter ook nog een zoon en een pleegkind in leven waren. Het pleegkind was een Joods jongetje dat in 1942 door Gerrit en Anna in het gezin werd opgenomen en van wie de ouders in Sobibor zijn omgebracht. 

Vervolgonderzoek
Uit de contacten is nieuwe informatie over Gerrit en Anna beschikbaar gekomen. Vervolgonderzoek maakte stukje bij beetje duidelijk wat hun betrokkenheid bij de ondergrondse is geweest en wat ze voor velen die genoodzaakt waren onder te duiken hebben betekend. Hun verzetsdaden, niet alleen lokaal maar ook elders in het land uitgevoerd, waren divers maar altijd geweldloos. Voor de Historische Vereniging allemaal redenen om dit niet in de vergetelheid te laten verdwijnen.

Onthulling van de plaquette
Vooraf aan de onthulling van de plaquette werd in het Kulturhus voor de genodigden een lezing gegeven over de verzetsdaden. Vervolgens werd de plaquette, naast het graf van Gerrit Vertregt op de Algemene Begraafplaats Roeterdsweg in Diepenveen, door Margreet Vertregt en Chaim van Dijk onthuld. Op het graf is sinds kort een nieuwe graftsteen geplaatst. Het bijzondere verhaal dat bij deze steen hoort, was voor steenhouwerij Lamers aanleiding voor een financiële bijdrage.