Deze partijen hebben gezamenlijk de heer Henk Nijhof gevraagd en bereid gevonden om het formatieproces te gaan begeleiden. 

Henk Nijhof is in de jaren 1992 – 2006 wethouder geweest in de gemeente Hengelo. Daarna is hij tot 2012 landelijk partijvoorzitter geweest voor GroenLinks. Onlangs heeft Henk Nijhof het formatieproces in de gemeente Wageningen tot een goed einde gebracht.