Het is  onderdeel van het Rijsterborgerpark en kent een muziekkoepel en het  Paviljoen dat op het hoogste punt van het eiland staat en waar heerlijk  gegeten en gedroken kan worden.

Het Vogeleiland is altijd een oase van groen midden in de stad Deventer  geweest. Helaas zijn de financiële middelen om het Vogeleiland een  opknapbeurt te geven niet aanwezig bij de stichting zelf. Met een nieuw,  jong en enthousiast bestuur wenst men samen met de bewoners van  Deventer, familie, vrienden, vrijwilligers, werknemers en de gemeente  Deventer dat het Vogeleiland weer de aanvulling en entree is voor onze  stad vanaf het stationsgebied.

Een park waar Deventer trots op is, dat ooit als tweede stadspark van  Nederland op de Rijksmonumentenlijst is gezet. Een park waarin wordt  gewerkt met drie kaders van duurzaamheid, namelijk:

1. Sociale duurzaamheid met mensen waarin iedereen gelijke kansen krijgt  en iedereen zichzelf mag ontwikkelen.

2. Maatschappelijke duurzaamheid, het streven om te werken met duurzame  producten.

3. Economische duurzaamheid waarbij het aanleggen van duurzame  waterprojecten, groen, onderhoud en energiefaciliteiten prioriteit  heeft.

Wat wij willen doen om het Vogeleiland Deventer weer de parel van de  stad te laten zijn:

– Het opknappen van de vogelverblijven

– Het aanleggen van een groen gazon

– Het renoveren van wandelpaden

– Het aanbrengen van een invalideterras/kiosk

– Het beschikbaar maken van recreatiefaciliteiten op de Singel met
waterfietsen en kajaks

– Het verhogen van het culturele en muzikale aanbod in de muziekkoepel

– Schilderen van hekwerken, verbeteren van de trapopgangen

– Het aanbrengen en verbeteren van de bestaande bankjes met mozaïk

– Het maken van een nieuwe voliere, meer diverse vogelsoorten op het
Vogeleiland

– Het aanbrengen van veiligheidsmaatregelen voor het welzijn van de
dieren

– Het achterstallige snoei en groenonderhoud verwerken

Mocht u vragen of zelf leuke ideeën hebben? Laat het ons weten via  stichting@vogeleilanddeventer.nl, ook indien u als vrijwilliger in dit  mooie project iets wilt betekenen.