Heidema volgt Ank Bijleveld-Schouten op. Zij is de minister van Defensie in het kabinet Rutte III sinds 26 oktober 2017. Boele Staal van D66 vulde haar functie tijdelijk in, maar met de benoeming van Heidema heeft de functie weer een officiële opvolger.

Andries Heidema studeerde landinrichtingswetenschappen in Wageningen en maakte deze studie in 1986 af. Daarna was hij o.m. beleidsmedewerker en projectmanager bij de Rijksplanologische Dienst en interim-manager op het ministerie van VROM. Vanaf 1988 was hij wethouder van Zoetermeer. Sinds 1 juli 2002 was hij burgemeester van de gemeente Kesteren en in 2007 volgde hij James van Lidth de Jeude op als burgemeester van Deventer. Op 4 juli 2013 werd hij herbenoemd voor een ambtstermijn van zes jaar.