Volgens de vier partijen is dit het juiste moment om verkabeling verder te onderzoeken. Vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is er samen met de netbeheerders en de provincie een programma opgestart om de verkabeling te bevorderen. Op die manier zou netbeheerder TenneT 80% van de kosten dragen, de provincie Overijssel 10% en de gemeente Deventer slechts de overige 10%. Dat is dus een goede deal, volgens GroenLinks. GroenLinks dient woensdag samen met de andere drie partijen een  motie  in om de netbeheerder in opdracht van het college van Burgemeester en Wethouders te laten onderzoeken of de verkabeling haalbaar is en welke kansen dit biedt voor Diepenveen en bijvoorbeeld de Vijfhoek, waar langs de N348 ook hoogspanningslijnen lopen.