Verantwoordelijk wethouder Carlo Verhaar: “Enerzijds is onderhoud noodzakelijk, bijvoorbeeld aan de fundering en de brandveiligheid. Anderzijds wordt de opvang gemoderniseerd. Zo komen er éénpersoonskamers in plaats van de slaapzalen voor daklozen. Dat is beter voor de gezondheid, denk aan corona, maar helpt hen ook op de weg naar een normaal leven.” 

Goed overleg 

IrisZorg, Tactus en de gemeente hebben een regulier overleg met de Belangenvereniging Polstraat over de voorzieningen. De bewonersvereniging wordt ook betrokken bij de verbouwingsplannen. Omwonenden zijn geïnformeerd over de plannen en blijven ook betrokken in het verdere proces. 

Renovatie 

Er moet veel gebeuren: de fundering herstellen, asbest verwijderen, brandveiligheid aanpakken en de panden verduurzamen zodat de energierekening flink omlaag kan. Daarnaast willen IrisZorg en Tactus verbouwen om betere hulp te kunnen bieden en het gebouw beter te benutten. 

Wendy Bokhove, Regiomanager IrisZorg Deventer: “De verbouwing is een hele vooruitgang voor de dak- en thuisloze mensen die we opvangen. De éénpersoonskamers zorgen voor een beter herstel. Mensen krijgen meer rust, ruimte en gelegenheid om hun eigen volgende stap vooruit te maken. Daarnaast is het natuurlijk essentieel dat het gebouw gezond en veilig wordt. Daarmee kunnen we mensen die op straat leven echt een veilige haven bieden.” 

Evelien Punt, Manager Ambulante Behandeling en Begeleiding Tactus Verslavingszorg: “IrisZorg en Tactus bieden samen een laagdrempelige plek aan waar mensen zichzelf kunnen zijn. En waar ze de zorg en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Door de renovatie kunnen we de zorg verder verbeteren, bijv. door het creëren van een eigen ingang voor mensen die komen voor medische zorg. Hierdoor kunnen we de zorg nog beter laten aansluiten bij hun hulpvraag, wat hun helpt in de volgende stap in hun leven.” 

Open tijdens de verbouwing 

Tactus Verslavingszorg kan tijdens de verbouwing in het gebouw blijven. IrisZorg zal tijdelijk elders moeten worden ondergebracht. De gemeente hoopt zo spoedig mogelijk bekend te kunnen maken welke locatie in de directe omgeving hiervoor in beeld is. 

Besluitvorming 

De gemeenteraad behandelt het voorstel binnenkort. Meer informatie op deventer.raadsinformatie.nl. Vragen over de behandeling in de gemeenteraad via griffie@deventer.nl.