Gebruikers van deze nieuwe laadpalen betalen op dit moment de laagste prijs van Europa. Tegelijkertijd start de grootste praktijkproef naar slim laden. Hierin onderzoeken we hoe elektrische auto’s zoveel mogelijk kunnen laden op duurzame energie.  De winnaar van deze grootste Europese aanbesteding voor laadpunten is Ecotap. Dat bedrijf gaat in samenwerking met Allego na de zomer van start met aanleg, beheer en onderhoud van de openbare laadpalen in de deelnemende gemeenten. 

Gedeputeerde Annemieke Traag (Energie, Milieu, Europa) van de provincie Overijssel: “De beschikbaarheid van voldoende laadpunten in de openbare ruimte is cruciaal voor autobezitters om over te stappen naar elektrische auto’s. Daarom hebben wij dit initiatief genomen, waarbij we gemeenten ontzorgen.” 

Peter Drenth, Gelders gedeputeerde voor energie en klimaat:” We lopen hiermee voorop in de omslag naar duurzame mobiliteit door minder CO2-uitstoot en een schonere leefomgeving. Met deze toename van het aantal laadpunten wordt elektrisch rijden het nieuwe normaal.” 

De grote omvang van het aantal laadpunten heeft geleid tot de laagste prijs aan de paal in Nederland van 15 cent per kWh. De-rijder betaalt zo per gereden kilometer 1/3 van de kosten voor fossiele brandstoffen.  De beide provincies ondersteunen met deze aanbesteding gemeenten bij de aanleg van laadpalen voor e-rijders. In totaal gaat het om 2250 laadpalen met 4500 laadpunten.