Van Deventer op Stelten tot Grims Papieren Theater, van het LOS festival tot de schouwburg – Deventer bruist van de kunst en cultuur. Tegelijkertijd bleek cultuur de afgelopen jaren ook regelmatig een politiek pijnpunt; o.a. het Havenkwartier, de komst van de Viking en de verbouwing van het Burgerweeshuis als lijdende voorwerpen. Hoe moet het Deventer kunst- en cultuurbeleid er uit gaan zien voor de komende vier jaar? Wat is de toekomstvisie van de politieke partijen hierover?  

Twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn de lokale partijen met elkaar in debat gegaan in Boekhandel Praamstra.