De CPI (Consumentenprijsindex) is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en –diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs. 

Wilt u het hele artikel lezen kijk dan op https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/32/grootste-stijging-consumentenprijzen-in-bijna-5-jaar