Het onderzoek geeft een beeld van hoe de winkelgebieden het doen en hoe aantrekkelijk inwoners die vinden. Het helpt gemeenten en provincies bij het sterker maken en verbeteren van winkelvoorzieningen. Om dit zo goed mogelijk te doen, is regelmatig onderzoek naar koopgedrag belangrijk. In 2015 was het laatste onderzoek. Sindsdien is er in de detailhandel veel veranderd, door de groei van online winkelen.

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers koppelen de onderzoeker niet aan hun woonadres. De antwoorden worden alleen gebruikt voor het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019.

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.kso2019.nl. Mailen kan naar helpdesk@ioresearch.nl