Dit jaar wordt het derde opeenvolgende jaar dat begint met een neerslagtekort en dat terwijl de zomer nog moet beginnen.

Door klimaatverandering wordt de droogte in Overijssel elk jaar ernstiger. Dit heeft negatieve gevolgen voor natuur, landbouw en waterwinning. De natuur verdroogt, de oogsten komen in gevaar en de winning van drinkwater wordt steeds problematischer.

Dure optie
“Ingrijpende maatregelen zijn hard nodig”, aldus Statenlid Lucas Brinkhuis. “Kijk bijvoorbeeld naar de keuze van waterwinning. Stel dat op een bepaalde locatie het duurder is in het proces, maar wel beter is om daar oppervlakte te gebruiken dan in de drogere regio’s in Twente, kies dan voor die dure optie die minder schadelijk is. Goed kijken naar waar meer en waar minder water gewonnen kan worden.”

Lucas Brinkhuis is zich bewust van de inspanningen van de provincie, waterschappen, natuurorganisaties en boeren, maar wil weten wat er in de afgelopen jaren van droogte nu concreet is gedaan. “Keer op keer is het advies bodem verbeteren, water langer vasthouden, maar we zijn benieuwd of daar echt iets van is gekomen, of dat het bij adviezen is gebleven.”

Het Statenlid vraagt onder andere om de schade aan landbouw, natuur en de waterwinning inzichtelijk te maken en vraagt of Overijssel een actieplan gaat maken tegen de droogte, vergelijkbaar met het droogteplan van de provincie Brabant.