GroenLinks wil nu dat deze verkeerscamera’s op zwart gaan. Of dat op z’n minst alle woningen uit het zicht van de camera’s worden gehouden. 

Al sinds 2011 beschikt Deventer over een speciaal voor de gemeente ontwikkelt verkeersinformatie-systeem. Hiervoor zijn er destijds op enkele plaatsen verkeerscamera’s geplaatst, zoals bij de Henri Dunantlaan en bij het Emmaplein. De camera’s worden gebruikt om op afstand het verkeer te monitoren en indien nodig bij te sturen. Daarnaast zijn de beelden live te bekijken en te bedienen via www.deventer.nl/webcams. 

Een van de voorwaarden voor cameratoezicht is dat de gemeente mensen moet informeren over de aanwezigheid van camera’s, bijvoorbeeld door middel van informatiebordjes. Dit is echter niet geval met verkeerscamera’s. Sommige bewoners hebben – met succes – een verzoek ingediend om hun woning af te schermen, maar op andere plekken zijn bewoners niet eens op de hoogte van het bestaan van de verkeerscamera’s. Een bewoner vindt ‘dat er slordig met haar privacy wordt omgegaan’. De fractie van GroenLinks wil dat de privacy van de bewoners ook bij de inzet van verkeerscamera’s goed wordt gewaarborgd en heeft daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld.