Belangrijk
De culturele sector is belangrijk voor het Overijsselse leef-, woon- en vestigingsklimaat. Het bepaalt mede de aantrekkelijkheid van een provincie. GroenLinks vindt dat de provincie Overijssel het zich niet kan veroorloven deze sector ten onder te laten gaan. 

Anderhalve meter economie
Anderhalve meter economie oplossingen zijn fysiek mogelijk maar lossen financieel de problemen niet op. Voorstellingen zijn ingekocht op basis van verwachte aantallen bezoekers. Nu er door de anderhalve meter economie veel minder kaarten verkocht kunnen worden, lopen culturele instanties en zzp-ers aan tegen acute financiële problemen.

Het Rijk heeft extra middelen aangekondigd om de sector tegemoet te komen. Deze zullen aangevuld moeten worden door de provincie. Van de 300 miljoen komt het grootste deel terecht bij Rijksgesubsidieerde instellingen. GroenLinks wil dat ook de niet Rijksgesubsidieerde instellingen behouden blijven voor de sector. 

Kerntaak provincies
Niet Rijksgesubsidieerde instanties vallen tussen wal en schip. Zij worden doorverwezen naar de gemeenten maar deze hebben niet de financiële middelen ter ondersteuning van de sector. Cultuur is één van de kerntaken van de provincie. Daarom vraagt GroenLinks naar de plannen van Gedeputeerde Staten om de sector te behouden.

Op woensdag 20 mei staat er een commissievergadering Cultuur gepland. GroenLinks gaat dan opnieuw vragen stellen aan de Gedeputeerde.