GroenLinks vindt dat er geleerd moeten worden uit de fouten die gemaakt zijn maar dat dit niet ten koste mag gaan van nieuwe innovaties. Innovatie gaat gepaard met lef en daadkracht. Dit ene incident moet niet het versnellen van innovaties in de provincie tegengaan. Op basis van één incident besluiten tot een investeringsstop getuigt niet van lef, enthousiasme en urgentiegevoel voor het oplossen van problemen in de maatschappij.  

Met het dichtdraaien van de innovatieve geldkraan worden juist de initiatieven getroffen die we in Overijssel graag willen stimuleren. GroenLinks fractievoorzitter Molema:  Op basis van één incident wordt besloten geen leningen meer te verstrekken, dat vinden wij niet kunnen. Innovatieve initiatieven willen wij niet laten wachten op een lange structuurdiscussie. Innovaties zijn noodzakelijk in de transitie naar een duurzame en sociale samenleving. 

GroenLinks stelt voor om per direct nieuwe initiatieven weer in behandeling te nemen om daarmee de innovatie in Overijssel aan te jagen. Ook roept GroenLinks op om nieuwe initiatieven onbevangen en enthousiast te blijven ontvangenhet lef te houden om hiermee aan de slag te gaan en de urgentie te blijven voelen om te werken aan het versterken van de economie op duurzame en sociale wijze.    

GroenLinks staat voor een sociaal en duurzaam Overijssel. Een sterke economie, waarbij welvaart en welzijn in balans zijn, is daar onderdeel van. Het Innovatiefonds Overijssel stimuleert innovatie sinds jaren door te investeren in initiatieven die de economie versterken op sociale en duurzame wijze.