Afgelopen week werd bekend dat van de gemeentelijke bermen slechts 35% ecologisch beheerd wordt. De fracties van GroenLinks en ChristenUnie willen graag weten of de provincie kansen ziet om samen met gemeenten en waterschappen nóg meer in te zetten op ecologisch bermbeheer. Volgens Statenlid Robert Jansen (GL) is dit erg belangrijk: “De provincie heeft al veel kennis opgedaan met ecologisch bermbeheer. Het zou mooi zijn dat dat resulteert in nog meer natuurvriendelijke bermen in Overijssel.” 

Ook vragen GroenLinks en de ChristenUnie of het mogelijk is om de bermen meer actief in te zaaien met bloemen/kruidenrijke mengsels. Zodat de overlevingskansen van insecten toenemen. Volgens Statenlid Renate van der Velde (CU) is de afname van het aantal insecten dramatisch. “Dit is uit verschillende onderzoeken in het afgelopen jaar gebleken. We zullen op alle fronten in moeten zetten om dit tij te keren.”