Aanleiding van de zorgen van GroenLinks is een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Deze uitspraak bepaalde dat zonnepanelen meegerekend mogen worden in de WOZ-waarde van een woning. GroenLinks vindt het echter belangrijk dat duurzame initiatieven van Deventenaren niet extra belast worden via lokale belastingen.

De partij heeft daarom vragen gesteld aan het college of ze van plan zijn om de WOZ-waarde van woningen te verhogen als zonnepanelen aanwezig zijn.