De ‘Grijze Silo’ stamt uit 1961 en deed voorheen dienst als opslag voor veevoeder en graan. Vanaf 2015 is de Grijze silo getransformeerd van een vervallen blikvanger tot een modern en duurzaam stadsicoon.

Voor de aanleg van de groene daken verstrekte Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODeltazijn klimaatsubsidie. Met deze subsidieregeling wil het waterschap initiatieven stimuleren en de uitvoering ervan ondersteunen en mede-mogelijk makenDe ‘Grijze silo’ kreeg zowel op het woonhuis op 43 meter hoogte als op de overkraging beneden een groen dak. Deze daken zijn bekleed met sedumplanten 

Mooi voorbeeld

Het klimaat verandert. Dat is voelbaar en zichtbaar. Het regent vaker én harder. Tegelijkertijd stijgen de tempraturen en komen langere periodes van droogte voorWaterschappen, gemeenten en provincies werken voortdurend aan maatregelen om de gevolgen van de extremen in het weer op te kunnen vangen. Dijken worden versterkt, rioleringen worden aangepast, rivieren, sloten en kanalen krijgen meer ruimte en waterbergingen worden aangelegd. Maar dat is niet voldoende. Ook bewoners, ondernemers, verenigingen , onderwijsinstellingen etc. kunnen hun steentje bijdragen. En dat gebeurt al veel. ‘Het groene dak op hoogte’ in Deventer is hier een mooi voorbeeld van.