De nieuwsbrief met deze drie gratis (voor)leesverhalen wordt verzonden aan circa 1.000 Overijsselse basisscholen. In deze digitale nieuwsbrief wordt ook stilgestaan bij de meerwaarde van meertalig onderwijs en het inzetten van dialecten daarbij.

Spannende, grappige en ontroerende verhalen liggen aan de basis van goed fictie-onderwijs. Ook in verschillende streektalen zijn prachtige verhalen te vinden. Deze zijn niet alleen heel geschikt om (voor) te lezen, maar ook voor taalbeschouwelijk onderwijs, het oefenen van woordenschatstrategieën en het ontwikkelen van het vermogen teksten in andere talen te begrijpen kunnen deze verhalen prima ingezet worden. Zo werk je aan de domeinen verhaalbegrip, woordenschat en taalbeschouwing.

Door de net wat andere klanken en woorden is het lastig een dialectverhaal gelijk helemaal goed te begrijpen. Hiermee oefenen stimuleert niet alleen het verhaalbegrip, maar ook het taalgevoel van leerlingen. En dat helpt later bij het leren van nieuwe talen.

Zeker de sterkere leerlingen hoeven bij begrijpend lezen zelden woordraadstrategieën toe te passen: ze kennen vrijwel alle woorden immers al. Deze leerlingen daag je uit door ze de betekenis van onbekende woorden te laten afleiden in dialectverhalen.